Ponudnik je pooblascen, weil izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept during the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Share This Post

Ponudnik je pooblascen, weil izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda nov koncept during the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Sport Sight je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&extra » (v nadaljevanju: kartica) for the za vse registrirane uporabnike programa.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • Buzz
  • Athletics Vision
  • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v program

Koncepti Sport Sight thus hkrati partnerji programa »sport&bonus«, in order to pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (Buzz, Athletics Attention into the Tomas athletics) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko scasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani sportandbonus/slo

Partnerji programa therefore lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Athletics Attention podpisejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvrsilec obdelave. Pred zacetkom sodelovanja se podpisejo ustrezne pogodbe during the sprejmejo kakrsne koli drugi ukrepi, potrebni za zascito osebnih podatkov.

S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, weil se strinja z vsemi pravilniki programa within the obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Ponudnik si pridrzuje pravico, da kadarkoli in the brez predhodnega obvestila https://supersinglesdating.com/okcupid-review/ umakne kartico iz obtoka, da spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa inside celoten system. O spremembah pravil from inside the sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko obcasno spremeni pravila programa in the obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran sportandbonus/slo, kjer bo podjetje objavljalo naja »sport&bonus«, politiko zasebnosti into the sezname partnerjev. Ce uporabnik kartico uporabi po spremembi, se steje, da se strinja s spremembami.

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo when you look at the jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizicna oseba se lahko registrira samo enkrat from inside the ima samo eno osa au moment ou pridrzujejo pravico, weil kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja system, nacin registracije, zbiranje popustov inside the prednosti programa, lahko preverite na spletni strani sportandbonus/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Naknaden vpis vrednosti nakupov ni mozen. Ponudnik au moment ou pridrzuje pravico, da dodeli, spremeni during the / ali preklice ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, le ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup inside velja samo ob prvi registraciji in samo za dentro de nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sesteva. Po dosezeni doloceni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obracunskem obdobju uposteva predpisani odstotek popusta.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejsa od 18 let, prebiva v Republiki Sloveniji during the izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vkljucenih v system

Vrednosti nakupov se zbirajo in the koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljsem od 365 dni brise. Vrednost popusta se obracunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni inside niso vezani na doloceno obdobje.

Prednosti programa ni mogoce kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Sport Eyes, Buzz during the Tomas sport ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne sestevajo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 29 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadosca za pridobljeno visino popusta.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • »Znizano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki therefore znizani samo s kartico.
  • »Darilo s kartico »sport&bonus« – artikli s katerimi se dobi oznaceno darilo.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolzan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniskega racuna ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku twenty four ur od odtujitve. Weil se prepreci zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.